treatable cases
ТЕХНОЛОГИЯ FASTBRACES®
КОРИГИРА МНОГО ВИДОВЕ НЕПРАВИЛНО ПОНИКНАЛИ ЗЪБИ
Д-Р ЕНЧЕВА - ЛИЦЕНЗИРАН FASTBRACES® ДОКТОР, СЪЗДАВА
УНИКАЛЕН ЛЕЧЕБЕН ПЛАН ЗА ВСЕКИ ОТДЕЛЕН СЛУЧАЙ!
Случаи, които могат да бъдат лекувани с Fastbraces®
Severe Crowding
Високи Кучешки Зъби
Високите кучешки зъби са често срещан проблем, когато няма достатъчно място в арката, за да поникнат в правилната си позиция. Високите кучешки зъби могат да причинят дискомфорт на венците поради възпаление около неправилно поникналите зъби.
high cannies
Струпване
Струпването се случва, когато просто не е достатъчно мястото в устата, за да могат всички зъби да поникнат правилно (в правилна позиция). Ако не се лекува, струпването може да се влоши с течение на времето и да доведе до сериозно препокриващи се зъби. Това може да повиши риска от натрупване на плака, кариес и пародонтонтални заболявания.
crowding
Отворена Захапка
Отворената захапка се получава, когато предните зъби не правят контакт с техните противоположни зъби. Това може да бъде причинено от вредни навици, неправилно поникване на зъб или генетично анормална челюстна структура. Това може да доведе до затруднение на говора, лошо сдъвкване на храната, или дори до разстройство на темпоромандибуларната става (ТМС).

open bite
Овърбайт (отворена захапка, дълбока захапка)
Правилният дентален термин за "овърбайт" е всъщност "овърджет". Това се случва, когато горните зъби стърчат над долните зъби и причиняват неправилна оклузия (захапват, когато са затворени). Някои причини включват генни проблеми, или недоразвитие на алвеоларната или скелетна кост поддържаща зъбите. Овърджет може да бъде причината за дразнене на венците, износване на долните зъби и / или челюстта и ставни проблеми.
over bite
Разстояние между Зъбите
Разстояние между зъбите може да се получи, когато има разлика в размера на зъб / челюст. Екстракции (извадени зъби) също могат да причинят разместване на техните съседни зъби, дължащо се на допълнителното пространство създадено от липсващите зъби. Разстояния между зъбите може да доведе до проблеми с венците, по-дълбоки джобове около зъбите, както и до други възможни проблеми.
spacing
Кръстосана Захапка
Кръстосаната захапка може да бъде резултат от горните плюс долните зъби заедно и / или от това, че челюстите са неподравнени. Един или повече от горните зъби са склонни да захапе вътрешността на долните зъби, като това може да се получи от двете страни, както и в предната част на устата. Кръстосаната захапка може да доведе до износване на зъбите, загуба на костна маса и заболяване на венците.
crossbite